LITTLE ‘ABD BERTUJUAN MEMBENTUK ANAK-ANAK MENJADI HAMBA ALLAH YANG MENYELURUH KEBAIKANNYA

Manusia dijadikan sebagai ‘abd (hamba) hanya kepada Allah dan berkhidmat sebagai khalifah di bumi. Oleh itu, kurikulum Little ‘Abd bertujuan untuk membangunkan kecerdasan Hati, Intelek, Rohani, Fizikal, Sosio-Emosi dan Daya Juang agar anak yang dihasilkan berkualiti dan bermanfaat bukan sekadar untuk dirinya tetapi untuk manusia lain juga.

INSYAALLAH, HASIL YANG DIHAJATI DARI SISTEM PENDIDIKAN LITTLE 'ABD

Anak-anak yang seimbang perkembangan semua fakulti insannya:

SQ

Spiritual Quotient

(Kecerdasan Hati)

EQ

Emotional Quotient

(Kecerdasan Jiwa/Ruh)

IQ

Intelligence Quotient

(Kecerdasan Aqal)

PQ

Physical Quotient

(Kecerdasan Fizikal)

WHERE LEARNING BEGINS FROM THE HEART

Anak adalah amanah dari Allah yang dicipta untuk tujuan 'Ubudiyyah' melalui pengetahuan & kepercayaan kepada Allah satu-satunya Rabb dan ilah serta kesedaran peranan dan status manusia sebagai 'abd iaitu hamba pada Allah.