Welcome to the Little ‘Abd Programme

Pra-Sekolah

Meliputi pembelajaran di dalam dan luar kelas. Anak-anak akan didedahkan dengan suasana pembelajaran & permainan yang kondusif.

Pra-Tahfiz

Mendekatkan anak-anak dengan persediaan kepada Al-Quran. Terbahagi kepada 2 submodul iaitu tahfiz (matapelajaran berkaitan) dan tasmie’ (bacaan).


Daycare

Disamping menyediakan persekitaran yang ceria dan selamat untuk anak-anak bergaul dan bermain, mereka juga akan belajar solat, mendengar kisah-kisah dari al-quran dan belajar membaca.


Why Little 'Abd Programme

Little ‘Abd Programme bermaksud Program Si Kecil Hamba Allah.

Di mana pembelajaran bermula dari hati, pusat intelek dan kebijaksanaan manusia. Kecerdasan hati memberi kesan terus kepada kecerdasan-kecerdasan yang lainnya (Intelek, Sosio-Emosi, Kejiwaan/Ruhani, Fizikal, Akhlak dan Daya-Juang).

Testimoni Ibu Bapa