3 PROSES PENDAFTARAN 

1

Update SMAP

⭐️ Masukkan nombor telefon pengurusan yuran yang didaftarkan (ibu/ayah).

2

Yuran Little 'Abd 2022

⭐️ Kami akan menggunakan maklumat yang diisi di Google Form ini untuk mengeluarkan Invois Yuran Tahunan dan Bulanan 2022.

3

Soal Selidik Little 'Abd 2022

⭐️ Maklumat ini membolehkan kami para guru mengenali dan mengetahui tentang murid dengan lebih baik.

Copyright © Little 'Abd