Dengan nama Allah, kami percaya:

 1. Anak-anak kita adalah amanah dari Allah, yang dicipta untuk tujuan tunggal ‘Ubudiyyah.
 2. Kecerdasan qalb yang mesti diaktifkan untuk mencapai ‘Ubudiyyah.
 3. Kecerdasan qalb yang memberi kesan secara langsung semua kecerdasan lain (intelek, sosio-emosi, rohani, fizikal dan daya juang).
 4. Kecerdasan qalb dicapai melalui pengetahuan dan kepercayaan kepada Allah satu-satunya Rabb dan ilah, Nama-namaNya yang indah dan sifat-sifat-Nya, serta kesedaran  peranan dan status manusia sebagai ‘abd pada Allah.

Oleh itu, Insya Allah LAP:

 1. Kami melayani anak-anak dengan kasih sayang dan rasa tanggungjawab.
 2. Kita memberikan tumpuan untuk membangunkan kecerdasan hati mereka, tanpa mengabaikan bentuk-bentuk kecerdasan yang lain.
 3. Kami merancang program prasekolah kami sebagai suatu kurikulum komprehensif, tematik dan bersepadu yang berdasarkan Tauhid berpandukan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.
 4. Kami merancang program kami berpaksikan surah yang paling agung dalam Al-Qur’an iaitu Al-Fatihah. Surah ini merupakan ringkasan seluruh ajaran Al-Qur’an.

LAP bertujuan membentuk kanak-kanak sebagai hamba Allah yang menyeluruh kebaikannya.

 1. Manusia itu dijadikan sebagai ‘abd hanya kepada Allah yang berkhidmat sebagai khalifah di bumi.
 2. Orang yang paling mulia adalah orang yang mempunyai ketaqwaan.
 3. Yang terbaik di kalangan orang-orang yang beriman adalah yang paling berguna kepada orang lain.
 4. Orang yang beriman itu suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri.
 5. Mukmin yang kuat adalah orang yang boleh mengawal / menguruskan kemarahan beliau.

Oleh itu, Insya Allah LAP:

 1. Kurikulum  kami bertujuan untuk membangunkan kecerdasan berikut: hati, intelek, rohani, fizikal, sosio-emosi dan daya juang.
 2. Kami cuba untuk mencapai keseimbangan antara konsep pembelajaran menerusi permainan, pengalaman rohani dan pembelajaran mata pelajaran akademik.
 3. Mata pelajaran-mata pelajaran teras yang berdasarkan pada Tauhid:
  a. Al-Quran,
  b. Seerah Anbiya’ dan Rasul
  c. Aqeedah
  d. Akhlak
  e. Ibadah
 4. Semua mata pelajaran lain yang berasaskan akademik akan berkhidmat sebagai sokongan kepada mata pelajaran teras di atas:
  a. Bahasa: English, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab
  b. Matematik
  c. Sains
  d. Pendidikan jasmani
  e. Membaca dan menghafal al-Qur’an
  f. Bacaan pra
  g. Bertulis pra
  h. Iqra’ (Pra bacaan Al-Qur’an)
  i. Seni dan kraf
  j. Bercerita dan berlakon.

LAP mengambil prinsip-prinsip pendidikan yang telah digariskan oleh ulamak-ulamak tarbiyah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ini dijadikan ukuran (standard) yang diimplementasi dalam proses pembelajaran dan penilaian.

 1. Untuk menjadi ‘abd pada Allah, kriteria utama adalah kualiti hati.
 2. Untuk membangunkan kualiti hati, seseorang perlu memahami al-Qur’an dan secara beransur-ansur menyerapkan al-Qur’an kedalam hati dan fikiran.
 3. Anak-anak kita masih tulen di hati dan berada dalam keadaan yang sangat dekat kepada fitrah.
 4. Anak-anak kita belajar melalui tutur kata, tindakan dan akhlak kita.
 5. Anak-anak kita suka untuk disayangi Allah, juga kita.

Oleh itu, Insya Allah LAP:

 1. Kami menggunakan pendekatan seperti yang diberikan oleh Allah dalam al-Fatihah untuk membangunkan kualiti hati yang benar.
 2. Kita mulakan dengan membangunkan konsep ‘Alhamdulillah’ melalui mana kanak-kanak diajar untuk menghargai dan berterima kasih kepada Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
 3. Kami membimbing kanak-kanak itu secara beransur-ansur menerima kuasa Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ‘Alhamd’.
 4. Kami membawa kanak-kanak untuk memahami hak Rabb yang paling besar terhadap manusia iaitu ‘Ubudiyyah.
 5. Melalui pembelajaran berstruktur dan tidak berstruktur, kami cuba untuk membangunkan perasaan kasih sayang dan penyerahan / ketaatan yang diperlukan untuk mencapai ‘Ubudiyyah.

Laailaaha illa Allah, Muhammadar Rasulullah