Kami juga menghasilkan dan menjual barang-barang eksklusif terbitan Little ‘Abd Programme. Antara barangan yang dijual adalah seperti berikut :

Bahan Terbitan Little ‘Abd Programme