Nama Anak : Mohammad Adib Solihin Bin Mohd Sabri (6 tahun)

Program Little ‘Abd amat sesui dan bagus dalam membantu perkembangan anak-anak ke arah memperkernalakan penciptaNya Allah SWT. Anak anak juga didedahkan dengan surah-surah da maknanya serta dapat di amalkan dalam kehidupan seharian.