Customer Feedback Form

Ujian Little Abd

Sila ambil beberapa minit untuk memberi kami maklum balas tentang soalan-soalan pendek ini. Kami menjalankan penyelidikan ini supaya mengukur tahap permasalahan anda dengan kualiti perkhidmatan kami.


Nama

Email

Soalannya adalah :

Ya Tidak
Adakah anda mempunyai modul sebelum ini?
Jika ada adakah ia membantu pihak pengurusan?
Murid?
Adakah masalah dengan murid?
Pekerja?
Adakah masalah dengan pekerja?