fbpx

Visi, Misi & Moto

Pembelajaran berteraskan Tauhid dan bersepadu sepenuhnya.
Kurikulum kami bermatlamat untuk membangunkan kebijaksanaan hati, intelektual, kerohanian, sosio-emosi, fizikal dan daya-juang.

Kami berusaha untuk mencapai keseimbangan di antara konsep pembelajaran menerusi permainan, pengalaman rohani dan pembelajaran subjek akademik.

Konsep transdisipliner Little ‘Abd berdasarkan Surah Al-Fatihah.

[cms_heading title=”MISI LAP” title_color=”#9e1c20″ line_color=”#9e1c20″]

Dengan nama Allah, kami tekad pada:

  1.  Menggabungkan Tauhidullah ke semua bahagian kurikulum.
  2. Membina dan melaksanakan kurikulum kami berdasarkan ajaran Surah Al-Fatihah.
[cms_heading title=”VISI LAP” title_color=”#9e1c20″ line_color=”#9e1c20″]

Untuk menghasilkan anak-anak yang memahami Tauhidullah dan mampu menjadikan Tauhidullah daya motivasi untuk memenuhi ‘Ubudiyyah dalam kehidupan.

[cms_heading title=”MOTTO LAP” title_color=”#9e1c20″ line_color=”#9e1c20″]

LAP bermottokan “Di mana pembelajaran bermula dari hati.